Firma w Anglii: Firma spółka w Anglii ZUS

Firma w anglii | Biuro rachunkowe w Anglii

Firma w anglii logo

Firma w Anglii: Firma spółka w Anglii ZUS


Financial Republic 40 Tooting High Str. Tooting Broadway SW17 0RG udziela informacji jak można zapłacić mniejszy podatek. W przypadku w którym mieszkamy w jednym kraju, pracujemy zaś w innym podlegamy tzw. „nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu”. Wedle tej zasady podatnik rozlicza się z podatków za rok ubiegły tam gdzie mieszka.  Pracuj w Anglii i unikaj podwójnego opodatkowania.
Praca w Anglii, miejsce zamieszkania w Polsce stwarza pewne komplikacje związane z  podwójnym opodatkowaniem. Unikając podwójnego opodatkowania możemy zapłacić mniejszy podatek.  Sprawy te regulują umowy dwustronne o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Polskie Biuro rachunkowe w Londynie: Financial Republic, 40 Tooting High Str. Tooting Broadway, SW17 0RG
tel. 0208 68 23 950 tel. 0208 76 74 088, Dzwoniąc z poza UK nalezy wybrac numer [bez "0" po 44]: 0044 208 76 74 088, 0044 208 68 23 950

Założenie LTD w Wielskiej Brytanii

 • Rejestracja spółki w Wielskiej Brytanii, ok. 2 dni roboczych, na maila przyjdzie potwierdzenie, oraz dokumenty założycielskie

 • Zatrudnienie w LTD jako dyrektor
 • Payslipy dostępne ( potwierdzenia zatrudnienia)

 • Rachunek z firmy brytyjskiej

 • Annual Return – roczne sprawozdanie spółki

 • Adres rejestracyjny

 • Payroll lista płac

 • Rejestracja VAT

 • Obowiązek zgłoszenia do VAT po przekroczeniu 77 tys. Funtów

 • 20 miesięcy na pierwsze rozliczenie spółki

 • Pełna obsługa księgowo rachunkowa

 • Pomoc w uzyskaniu NIN i EHIC ( karta zdrowia )

 

2. Założenie Self-Employed

 • Rejestracja SE w Wielkiej Brytanii

 • Roczne rozliczenie podatkowe

 • Składka ubezpieczeniowa w ramach abonamentu

 • Rejestracja VAT

 • Obowiązek zgłoszenia do VAT po przekroczeniu 77 tys. Funtów

 • Faktury w formie skanów

 • Pomoc w uzyskaniu NIN i EHIC ( karta zdrowia )

 • Adres rejestracyjny w Londynie

 

3. Założenie firmy w UK i oddziału w Polsce w postaci niezależnej Sp. z o.o

 • Założenie firmy w UK LTD, minimum dwie osoby w sp z o.o., druga osoba może być jako figurant bez udziałów, ale musi figurować w spółce, figurantem w sp z o.o.  nie może być żona.

 • Założenie oddziału w PL  w postaci niezależnej Sp. z o.o.

 • Zatrudnienie w LTD jako dyrektor,

 • Obsługa księgowo rachunkowa w ramach abonamentu spółki LTD w UK i Sp.z.o.o. w PL

 • Konsultacje podatkowe

 • Angielska emerytura po przepracowaniu 1 roku w UK. Pełna emerytura to 2400 zł miesięcznie (liczy się wiek emerytalny)

 • Brak opłaty ZUS w Polsce z tytułu prowadzenia działałności


Rejestracjaspolek-online.com
Rozliczenia-online.com
Jak zalozyc firme w Anglii w kilku krokach? 
Prowadzenie spółki, daty rozliczeniowe spółki
Optymalizacja ZUS
Biuro rachankowe Londyn

Firma w Anglii, Firma spółka w Anglii ZUS

Praca w Wielkiej Brytanii związana jest z koniecznością  płacenia podatków. Pracodawca pobiera zaliczkę podatkową i kwotę ubezpieczenia społecznego. Wysokość zaliczek związana jest  z poziomem dochodów. Pracodawca będzie potrącał zaliczki na podatek wraz z ubezpieczeniem społecznym National Insurance z kwoty brutto wynagrodzenia.
Praca w Anglii a zameldowanie w Polsce – podwójnego opodatkowania unikać można na dwa sposoby.

 1. metoda zaliczenia – polega na tym że mniejszy podatek płacimy sumując dochody uzyskane za granicą z dochodami osiągniętymi w Polsce. Następnie należy obliczyć podatek od łącznej sumy dochodów należy odjąć taką kwotę jaką została zapłacona w Wielkiej Brytanii jako podatek. Jednakże owo odliczenie nie może być wyższe od części podatku  która została obliczona zanim odliczenie nastąpiło – przypadającej proporcjonalnie na dochód osiągnięty w Zjednoczonym Królestwie.
 2. metoda wyłączenia z progresją – co szczegółowo ustala ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosowana w odniesieniu do niektórych państw UE: Niemiec, Norwegii, Portugalii i Włoch.

Nas interesuje zatem metoda zaliczenia gdyż dotyczy ona Wielkiej Brytanii. Zgodnie z tą metodą  jeśli podatnik wykonuje pracę w Anglii, wówczas jest on zobowiązany do tego by 1 raz w miesiącu przekazywać zaliczkę na podatek dochodowy – w wysokości 19 % od dochodu - chyba że podatnik pozostaje za granicą przez cały czas. Wpłacając zaliczkę w PLZ należy kierować się kursem walut NBP z daty uzyskania wynagrodzenia.

Polskie biuro rachunkowe w Londynie, Rejestracja firmy w Anglii

Jak zalozyc firme w Anglii w kilku krokach?

Firma / spółka w Anglii oddział w Polsce

Rozliczenia podatkowe dla self-employedCennik podstawowy
£ 29 : rejestracja spółki - on-line tutaj
www.rejestracjaspolek-online.com
£ 63 : miesieczny kontrakt
£ 129 : miesieczny kontrakt dla Vatowca
£ 350 : założenie oddziału brytyjskiej spółki w Polsce
£ 150 : doradztwo

Posiadając bogate doświadczenie w rejestracji firm na terenie Wielkiej Brytanii oferujemy naszym przyszłym Partnerom biznesowym możliwość dodatkowego atrakcyjnego zarobku. W kręgu naszych zainteresowań pozostają szczególnie Biura Rachunkowe w Polsce. Jako ich Właściciele z pewnością spotkaliście się Państwo z pytaniami ze strony Klientów o możliwość rejestracji spółki za granicą. Teraz nie tylko będziecie mogli udzielić szczegółowych informacji lecz także dobrze na tym zarobić.

 • Zakres oferowanych usług obejmuje między innymi:
 • fachowe doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa (self employed, limited, stowarzyszenie, fundacja)
  przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji
  rejestrację we wszystkich urzędach na terenie Wielkiej Brytanii: Companies House, HMRC
  prowadzenie księgowości, payroll, VAT
  Wirtualne biuro
  pomoc w uzyskaniu National Insurance Number

Firma w Anglii, Firma spółka w Anglii ZUS

Praca w Anglii a płaca minimalna. Płaca minimalna stanowi najniższe ustawowe dzienne, lub miesięczne wynagrodzenie które pracodawca może legalnie wypłacić pracownikowi. Innymi słowy jest to najniższa płaca za którą pracownicy mogą sprzedawać swoją pracę za pracę w Anglii.


Płaca minimalna wzrośnie od października. Rząd brytyjski potwierdził, że stopa Krajowej Płacy Minimalnej (NMW) za pracę w Anglii wzrośnie z dniem 1 października 2010 roku. Od tego dnia stawka za pracę dla osób dorosłych NMW, które obecnie stosuje się do osób w wieku 22 lat, wzrośnie o 2,2% od £ 5,80 do £ 5,93 za godzinę. Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 października osoby wieku 21 lat będą również w grupie osób dorosłych.


Mimo iż płaca minimalna jest zagwarantowana prawnie – istnieją znaczne różnice zdań na temat jej zalet i wad.
Zdaniem zwolenników płacy minimalnej za pracę w Anglii -  powoduje ona wzrost poziomu życia pracowników i zmniejsza ubóstwo. Przeciwnicy tego rozwiązania twierdzą z kolei, że jeśli jest zbyt wysoka, zwiększa bezrobocie, zwłaszcza wśród pracowników o bardzo niskiej wydajności,  tym samym pogarszając sytuację mniej wykwalifikowanych pracowników na rzecz pracowników lepiej wykwalifikowanych.
Zgodnie ze wzorem określonym w prawie wszystkich podręcznikach ekonomii zwiększenie płacy minimalnej powoduje zmniejszenie zatrudnienia pracowników. 

Jeśli na skutek wyższej płacy minimalnej, nastąpi wzrost płac pracowników niewykwalifikowanych powyżej poziomu, który zostanie ustanowiony przez siły rynku, ilość zatrudnionych pracowników niewykwalifikowanych spadnie. Bezpośrednie skutki płacy minimalnej są wyraźnie zróżnicowane. Niektórzy pracownicy, najczęściej ci, których poprzednie płace były najbliżej minimum, będą mieli wyższe pensje. Inni pracownicy, szczególnie ci o kwalifikacjach bliskich płacy najniższej, nie będą w stanie znaleźć pracy. Będą oni wypychani z rynku pracy i spychani do szeregów bezrobotnych. Zakłada się, że im wyższe wynagrodzenie, tym mniej godzin pracodawca będzie wymagał od pracownika. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wzrost stawki wynagrodzenia, wiąże się z wyższymi kosztami firm jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników, a więc firma może zatrudnić mniej pracowników (lub wynająć ich na mniej godzin).

 

Pracuj w Anglii  w księgowości bądź rachunkowości. Wiele firm brytyjskich poszukuje pracowników do pracy w charakterze księgowych. Firmy te chcą zatrudniać osoby do zarządzania aspektami finansowymi ich działalności.
Firmy te przedstawiają następujące wymogi:

 1. Często wymagane jest doświadczenie w księgowości i rachunkowości (nawet 2- letnie) i znajomość komputerowych oprogramowań księgowych
 2. Wypełnianie wszystkich dokumentów księgowych i prowadzenie faktur
 3. Umiejętność utrzymania wszystkich rejestrów finansowych i danych w określonym porządku. Dbałość o szczegóły i dokładność.
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu; wysokie zdolności interpersonalne - Umiejętność pracy w zespole

Osoby ubiegające się o pracę w Anglii w branży księgowej powinny jej szukać np. w agencjach rządowych bądź w korporacjach: przedsiębiorstwa takie specjalizują się w transakcjach krajowych i międzynarodowych i oferują pracę na stanowiskach również kierowniczych jak m.in. kierownik d.s. rachunkowości, lub tez skarbnik. Można też pomyśleć o otwarciu własnej firmy w Anglii zajmującej się księgowością. Samozatrudnienie w UK daje takie korzyści jak bliski kontakt z klientami, wysoki stopień niezależności.
Financial Republic udziela informacji na temat szkoleń z księgowości. Wiele osób poprzez nabycie praktycznej wiedzy z księgowości i rozliczeń zwiększyło już swoje dochody. Firmy szkolące z zakresu księgowości i rachunkowości przedstawiają swe oferty. Organizowane są także specjalne kursy i szkolenia w celu przygotowania do wykonywania tego zawodu.
Zajęcia te przebiegają według następującego planu:
1. Instruktor wyjaśnia nowe pojęcia
2. Instruktor pokazuje demo i odpowiada na pytania
3. Instruktor podaje przykładowe rozwiązania i odpowiedzi na pytania
4. ćwiczenia praktyczne...
5. sprawdzanie umiejętności poprzez test

Nasze zajęcia mogą być dostosowane do potrzeb określonych osób.  Zaprezentujemy Państwu co szczegółowo będzie przedmiotem kursu i przedstawimy informacje dotyczące kosztów szkolenia. Będą one zależały od poziomu szkolenia, ten zaś od nabytego już wcześniej doświadczenia w księgowości i rachunkowości, 
Zajęcia te mogą być prowadzone w biurze, ale mogą odbywać się też w innym wybranym miejscu lub za pośrednictwem Internetu (dla rozproszonych grup).

 

Praktyczne porady dla przedsiębiorców prowadzących biznes w Anglii. Wprowadzenie kar pieniężnych za naruszenie ochrony danych osobowych. Pracując w Anglii pamiętaj że od dnia 6 kwietnia 2010 r może zostać nałożona kara pieniężną nawet do £ 500,000 w ramach odpowiedzialności cywilnej  za poważne naruszenia zasad ochrony danych. Aby kara mogła być zastosowana musi być wysokie prawdopodobieństwo spowodowania znacznego niebezpieczeństwa lub szkód. Tym przepisom podlega każda firma w Anglii. Chodzi m,in. o ochronę danych osobowych pracowników firmy. By takie naruszenie mogło zostać jednoznacznie stwierdzone Administrator danych musiałby:

 • Umyślnie dokonać naruszenia ochrony danych.
 • Stworzyć sytuację w której takie naruszenie mogło powodować znaczne szkody, ale nie podjął stosownych kroków, aby temu zapobiec.

Jeśli jako pracodawca prowadzisz swój biznes w Anglii i przetwarzasz dane osobowe, masz obowiązek przestrzegania zasad ochrony danych. Ochronę danych osobowych zapewnić można poprzez:

 • bezpieczne przechowywanie danych
 • uczciwie i legalnie przetwarzanie danych
 • przechowywane danych trwa nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których są one używane
 • nie przekazywane danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że są one odpowiednio chronione

Prowadząc biznes w Anglii musisz wiedzieć jakie warunki muszą być spełnione przy każdym przetwarzaniu danych osobowych:

 • Osoba fizyczna, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych
 • Przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na obowiązek prawny.
 • Przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony "żywotnych interesów" jednostki. Warunek ten ma zastosowanie jedynie w przypadkach gdy zaistnieje konieczność  ujawnienia tych danych w  szpitalu lub na pogotowiu ratunkowym po poważnym wypadku w celu ochrony życia.
 • Przetwarzanie jest niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości
 • Przetwarzanie danych znajduje inne uzasadnienie, np. gdy nie jesteś w stanie odnaleźć klienta, który nie dokonał płatności w ramach umowy. Klient zmienił adres bez powiadomienia o tym firmy. Twoja firma w Anglii  zleca firmie windykacyjnej, znalezienie klienta w celu  zwrotu długu. Musi zatem ujawnić dane osobowe klienta, mimo, że ów klient nie zgadza się na to.

 

Zakładając firmę z Anglii można sporo zaoszczędzić na samych składkach na ubezpieczenie społeczne. Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.
Płać ZUS w Anglii i osczędzaj